XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ POWER 6/55 30 ngày

Xem thêm:
XSPOWER 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 37,087,734,000 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 03/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00718
Kết quả01 22 38 48 49 53
Số JP242
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,087,734,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,408,355,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus492500,000
G.3ball plusball plusball plus10,48250,000
XS Power 6/55 30 ngày

2. XS Mega power 6/55 ngày 30/04 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00717
Kết quả11 23 51 52 53 54
Số JP227
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,131,524,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,190,998,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus482500,000
G.3ball plusball plusball plus8,63250,000
XS Power 6/55 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Power ngày 28/04 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00716
Kết quả08 24 25 32 37 44
Số JP203
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,412,538,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,162,155,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus511500,000
G.3ball plusball plusball plus10,13850,000
XS Power 6/55 100 ngày

4. XSPOWER ngày 26/04 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00715
Kết quả14 22 24 25 43 49
Số JP217
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,953,142,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue15,726,646,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus409500,000
G.3ball plusball plusball plus10,23250,000
XS Power 6/55 10 ngày

5. XS Mega power 6/55 ngày 23/04 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00714
Kết quả03 27 36 41 49 55
Số JP218
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus192,575,628,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,509,630,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus951500,000
G.3ball plusball plusball plus20,23450,000
XS Power 6/55 200 ngày

6. XS Mega power 6/55 ngày 21/04 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00713
Kết quả21 24 27 34 38 42
Số JP246
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus087,502,919,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,945,995,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus938500,000
G.3ball plusball plusball plus20,11250,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 19/04 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00712
Kết quả02 07 13 28 29 34
Số JP239
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus084,160,173,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,574,579,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,089500,000
G.3ball plusball plusball plus22,84450,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 16/04 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00711
Kết quả04 08 39 41 53 55
Số JP252
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus080,758,885,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,196,658,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus890500,000
G.3ball plusball plusball plus18,84650,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 14/04 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00710
Kết quả01 05 09 34 37 45
Số JP252
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus077,809,523,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,868,952,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus894500,000
G.3ball plusball plusball plus19,51650,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 12/04 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00709
Kết quả11 18 20 22 25 40
Số JP205
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus075,356,765,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,596,423,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus921500,000
G.3ball plusball plusball plus19,41150,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 09/04 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00708
Kết quả02 03 19 28 42 45
Số JP212
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus072,264,577,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,252,846,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus959500,000
G.3ball plusball plusball plus19,52950,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 07/04 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00707
Kết quả06 14 15 25 29 32
Số JP241
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus069,988,955,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,520,183,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus886500,000
G.3ball plusball plusball plus19,06150,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 05/04 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00706
Kết quả05 18 26 36 43 44
Số JP245
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus067,331,602,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,224,922,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus960500,000
G.3ball plusball plusball plus19,49250,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 02/04 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00705
Kết quả32 38 42 44 47 55
Số JP246
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus064,691,708,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,931,600,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus596500,000
G.3ball plusball plusball plus14,06550,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 31/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00704
Kết quả05 24 34 39 42 49
Số JP216
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus061,525,768,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,579,829,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus651500,000
G.3ball plusball plusball plus14,50550,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 29/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00703
Kết quả05 11 32 35 40 52
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus058,908,623,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,289,035,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus805500,000
G.3ball plusball plusball plus16,33850,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 26/03 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00702
Kết quả01 06 16 30 34 55
Số JP229
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,307,304,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,506,184,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus647500,000
G.3ball plusball plusball plus13,94050,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 24/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00701
Kết quả05 09 16 35 45 46
Số JP244
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus053,906,255,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,239,401,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus809500,000
G.3ball plusball plusball plus16,33750,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 22/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00700
Kết quả01 14 18 28 47 49
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus051,751,645,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,778,769,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus654500,000
G.3ball plusball plusball plus14,04750,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 19/03 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00699
Kết quả08 20 24 37 51 55
Số JP227
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,301,038,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,506,480,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus614500,000
G.3ball plusball plusball plus13,11250,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 17/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00698
Kết quả01 06 12 21 37 49
Số JP253
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus047,074,116,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,259,044,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus584500,000
G.3ball plusball plusball plus13,66450,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 15/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00697
Kết quả06 14 24 28 33 52
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus044,742,716,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,638,079,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus834500,000
G.3ball plusball plusball plus17,01550,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 12/03 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00696
Kết quả12 16 18 26 30 45
Số JP236
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,568,127,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,396,458,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus656500,000
G.3ball plusball plusball plus13,41350,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 10/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00695
Kết quả01 03 08 16 19 36
Số JP241
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,440,003,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,160,000,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus812500,000
G.3ball plusball plusball plus14,82750,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 08/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00694
Kết quả03 23 25 39 47 48
Số JP255
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,675,385,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,963,931,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus659500,000
G.3ball plusball plusball plus14,95950,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 05/03 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00693
Kết quả05 12 15 25 43 48
Số JP201
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,581,622,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,731,291,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,505500,000
G.3ball plusball plusball plus13,78550,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 03/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00692
Kết quả04 10 16 25 26 43
Số JP252
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,512,784,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,612,531,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus593500,000
G.3ball plusball plusball plus12,75450,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 01/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00691
Kết quả15 19 25 42 51 53
Số JP202
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,707,650,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,411,961,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus556500,000
G.3ball plusball plusball plus11,83750,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 26/02 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00690
Kết quả05 08 30 36 49 51
Số JP218
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,793,086,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,199,231,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus514500,000
G.3ball plusball plusball plus10,11150,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 24/02 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00689
Kết quả02 15 25 30 31 32
Số JP213
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus178,554,607,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6529,848,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus4340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,181500,000
G.3ball plusball plusball plus18,51550,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Hai, 02/05)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345